DruštvoVIJESTI

Prije odlaska na put uzeti ino obrazac

BANJALUKA – Sva osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske prije odlaska na put u inostranstvo mogu da u nadležnoj poslovnici Fonda podignu ino obrazac, koji mogu da koriste u zemljama sa kojima BiH ima potpisan sporazum u slučaju da im zatreba hitna medicinska pomoć.

Sa ino obrascem osiguranici Fonda za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu ne bi trebalo da plaćaju ništa ako im zatreba hitna medicinska pomoć, odnosno tu zdravstvenu uslugu u potpunosti pokriva Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, rečeno je Srni u Fondu.

S obzirom na to da predstoji vrijeme godišnjih odmora, iz Fonda podsjećaju osiguranike da preuzmu ino obrasce.

BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Makedonijom, Slovenijom, Mađarskom, Turskom, Holandijom, Austrijom, NJemačkom, Italijom, Belgijom i Luksemburgom, a prije polaska u ove zemlje osiguranici mogu da dobiju ino obrasce.

Osiguranici koji putuju u Poljsku, Češku, Slovačku i Veliku Britaniju imaju „pokrivene“ troškove hitne medicinske pomoći, s tim da se za ove zemlje Fond zdravstvenog osiguranja Srpske ne izdaje obrasce, jer je međunarodnim sporazumima drugačije regulisano.

Za dobijanje ino obrasca potrebno je da se prije odlaska na put osigurano lice javi svom porodičnom ljekaru koji izdaje uvjerenje o zdravstvenom stanju osiguranika, odnosno o njegovoj sposobnosti za put.

Osiguranom licu biće izdat dokaz da je sposobno za put čak i ako boluje od nekih hroničnih i akutnih bolesti, ako se ne nalazi u stanju koje će zahtijevati liječenje ili smještaj u bolnicu odmah po dolasku u inostranstvo.

Na osnovu dokaza o sposobnosti za put, osiguraniku će u nadležnoj poslovnici Fonda biti izdat odgovarajući ino obrazac.

S ino obrascem osiguranik treba da se javi zdravstvenom osiguranju zemlje u koju putuje, gdje će na osnovu njega dobiti bolesnički list kojeg će koristiti poput zdravstvene knjižice u slučaju da mu za vrijeme boravka u inostranstvu zatreba neodložna zdravstvena zaštita.

Ino obrazac, kada je riječ o privremenom boravku u inostranstvu zbog privatnih razloga, može biti izdat za period do 60 dana u toku jedne godine, a izdavanje ovog obrasca Fond zdravstvenog osiguranja Srpske ne naplaćuje.

Iz Fonda podsjećaju da je u prošloj godini izdato ukupno 28.419 ino obrazaca, najviše za Crnu Goru, Hrvatsku, Srbiju, NJemačku i Austriju, a da su u ovoj godini do maja izdata 2.924 obrasca i to najviše za Srbiju.

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja napominju i da ukoliko osiguranicima, uprkos posjedovanju ino obrasca bude naplaćena hitna zdravstvena usluga u zemlji koja sa BiH ima potpisan sporazum, po povratku mogu da podnesu zahtjev za refundaciju troškova u Fondu zdravstvenog osiguranja.

SRNA

Tagovi
Back to top button
Close
Close