izbor urednikaVIJESTIZvornik

SO Zvornik usvojila pravni okvir za ulazak u projekat „CEB 2“

ZVORNIK – Skupština opštine Zvornik usvojila je danas Odluku o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja, kao i Odluku o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“.

Projekat stambenog zbrinjavanja korisnika kolektivnog smještaja provode Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i UNHCR, a učešće lokalne zajednice ogledaće se kroz obezbjeđenje lokacije za izgradnju objekta, projektno-tehničke dokumentacije, urbanističke i druge saglasnosti i infrastrukture.

Prvom Odlukom utvrđuju se principi osnivanja i raspolaganja stambenim fondom na području opštine kojim se, primjenom principa socijalnog stanovanja, između ostalog osigurava stambeno zbrinjavanje lica koja ne mogu riješiti stambeno pitanje po tržišnim uslovima.

Drugom Odlukom utvrđuje se postupak osiguranja stambenog zbrinjavanja interno raseljenih lica i drugih korisnika kolektivnog smještaja čije je zatvranje predviđeno u okviru projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“ (CEB 2) koji se realizuje kroz Sporazum o kreditu sa Razvojnom bankom Savjeta Evrope.

U opštini je planirano da se kroz ovaj projekat izgrade dva stambena objekta sa 29 stanova u kojima bi se zbrinuli korisnici kolektivnog stanovanja. Izgradnjom ovih stanova formiraće se namjenski stambeni fond koji će biti u vlasništvu opštine Zvornik, a stan će korisniku biti dodijeljen na osnovu ugovora o zakupu, s tim da se troškovi zakupnine mogu subvencionisati. Tako dodijeljeni stanovi se neće moći otkupljivati, nasleđivati, davati u podzakup, niti otuđivati.

Ovim odlukama stvara se pravni okvir za ulazak u ovaj projekat koji je veoma bitan jer će lica koja se nalaze u kolektivnom smještaju biti stambeno obezbijeđeni i dobiće kvalitetne uslove stanovanja.

U opštini Zvornik očekuju da bi se u realizaciju projekta moglo ući već početkom sljedeće godine.

Tagovi
Back to top button
Close
Close