Ex-YuVIJESTI

Šešelja prebaciti u Hag čim to bude izvodljivo

BEOGRAD – Žalbeno vijeće Haškog tribunala zahtijeva od Vlade Srbije da bez odlaganja uhapsi i pritvori lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i preduzme mjere da danas ili čim bude izvodljivo bude, u službenoj pratnji, prebačen u Hag.

U nalogu Žalbenog vijeća, koji je juče stigao u Ministarstvo pravde Srbije, od srpske Vlade se traži da Šešelja preda holandskim službenim licima na aerodromu u Holandiji, kao i da preuzme troškove u vezi sa njegovim prevozom, piše „Politika“, koja je imala uvid u ovaj dopis.

Žalbeno vijeće od srpske Vlade zahtijeva da se postara za Šešeljevu ličnu bezbjednost dok ne bude predat pod nadzor holandskih službenih lica na aerodromu, a od Vlade Holandije da omogući njegov nadzor i prevoz sa aerodroma do haške pritvorske jedinice.

Od vlasti svih zemalja kroz koje će Šešelj putovati traži se da obezbijede nadzor nad njim sve vrijeme dok bude u tranzitu na aerodromu na njihovoj teritoriji i da ga, u slučaju bjekstva, uhapse i zadrže u pritvoru do prebacivanja u Hag.

U dopisu se navodi da Tužilaštvo tvrdi da je nedvosmislena odluka od 30. marta o opozivu privremenog puštanja Šešelja na slobodu.

„Pretresno vijeće Haškog tribunala nema diskreciono pravo da samo odluči da li će povući odluku o privremenom puštanju na slobodu, niti vremenski okvir u kojem bi to trebalo da uradi“, navodi se u dopisu.

Žalbeno vijeće je zaključilo da je Pretresno vijeće pogriješilo zato što nije povuklo odluku o privremenom puštanju na slobodu Šešelja, pa je zbog toga poništilo odluku Pretresnog vijeća od 13. januara i izdalo nalog o njegovom povratku.

Šešeljevo zdravstveno stanje ne može da spriječi provođenje naloga Žalbenog vijeća, jer njegovo zdravlje ne bi uopšte moralo da bude narušeno povratkom u Hag, navodi se u dopisu.

Nalog je potpisala predsjedavajući sudija Arlete Ramaroson, ali ga nisu potpisala dvojica od ukupno pet sudija u vijeću – Bahtijar Tuzmuhamedov i Kofi Kumelio Afanđe.

SRNA

Tagovi
Back to top button
Close
Close