DruštvoVIJESTI

BiH jedina u Evropi nije počela provoditi proces digitalizacije

SARAJEVO – Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije BiH zaključilo je na današnjoj sjednici o procesu prelaska s analognog na digitalno zemaljsko emitovanje da je trenutno stanje alarmantno, jer u preostalih 55 dana do ispunjavanja obaveze prelaska relevantni sudionici u tom procesu – zakonodavna i izvršna vlast, te javni RTV servisi BiH, nisu ispunili zadatke u započinjanju procesa digitalizacije u BiH.

Vijeće Agencije ponovo će uputiti Vijeću ministara BiH prijedlog interventnih mjera za donošenje rješenja radi ublažavanja mogućih negativnih posljedica neispunjavanja međunarodnog Sporazuma, zaštite interesa TV stanica, te krajnjih korisnika – građana Bosne i Hercegovine.

Vijeće je upozorilo da emitovanje TV programa poslije 17. juna 2015., u najvećem broju slučajeva, neće biti moguće u okvirima dodijeljenih tehničkih uslova dozvole.

S obzirom da ovaj problem nije u nadležnosti TV stanica već isključivo države koja nije ispunila uslove za prelazak na digitalno emitovanje, radi ublažavanja mogućih negativnih posljedica Vijeće je zaključilo da će Agencija omogućiti nastavak važenja uslova dozvole, uz obavezivanje kablovskih distributera da nastave distribuciju programa kada TV stanice same osiguraju signal.

FENA

Tagovi
Back to top button
Close
Close