DruštvoVIJESTI

Žene osjetljivije na korupciju od muškaraca

SARAJEVO – Direktor Misije USAID u BiH Dejvid Bart izjavio je danas u Sarajevu da je poznato da je korupcija sveprisutna u BiH, ali da istraživanja pokazuju da su žene osjetljivije na ovu negativnu pojavu od muškraca, jer nemaju ekonomsku i političku moć, čak ni u pravosudnom sistemu koji bi trebalo da ih zaštiti.

„Zbog toga se žene, kao populacija, suočavaju sa neproporcionalno više socijalne, kulturne, političke i institucionalne diskriminacije“, istakao je Bart u obraćanju na okruglom stolu o efektima korupcije i neetičkog ponašanja prema ženama.

Prema njegovim riječima, žene su, takođe, više izložene određenim oblicima korupcije koji uništavaju njihovo dostojanstvo.

„One su osjetljivije na seksualno uznemiravanje i eksploataciju i zahtjeve za pružanjem seksualnih usluga onima kojima je povjerena moć“, upozorio je Bart i dodao da su zemlje u kojima su žene više uključene u vlast manje sklone korupciji.

Direktor USAID-a rekao je da je vlada njegove zemlje mart posvetila prepoznavanju potrebe za političkim, socijalnim i ekonomskim osnaživanjem žena.

Predsjednik Udruženja žena sudija u BiH Adisa Zahiragić ocijenila je da korupcije ima u svakom društvu, pa tako i u BiH.

„Kad je riječ o ženama u BiH, prisutan je jedan poseban vid korupcije, obično nevidljiv, a to je seksualna korupcija, odnosno iznuđivanje seksa sa pozicije moći“, naglasila je Zahiragićeva.

Prema njenim riječima, riječ je o obliku korupcije koji je posebno prikriven i koji se ne prijavljuje, jer su žrtve ili neinformnisane ili se ne usuđuju da ga prijave.

Ističući da su žrtve uglavnom mlade žene i djevojke, Zahiragićeva je izrazila nadu da će ovaj oblik korupcije, za koji je rekla da ga ne treba miješati sa seksualnim uznemiravanjem i mobingom, biti prepoznat u antikorupcionoj strategiji BiH.

Direktor Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije Sead Lisak izjavio je da je ova agencija pripremila određene strateške programe koji se tiču pravosuđa, a koji direktno mogu da doprinesu smanjenju korupcije unutar te oblasti.

„Pokušali smo da napravimo provodljivu strategiju koja će pomoći u borbi protiv korupcije“, rekao je Lisak.

Okrugli sto organizovan je pod pokroviteljstvom USAID-ovog projekta pravosuđa.

Riječ je o petogodišnjem projektu vrijedom 94 miliona dolara, s ciljem obezbjeđivanja pomoći tužiocima, sudijama i drugim učesnicima u sektoru pravosuđa kako bi bili funkcionalniji, odgovorniji i efikasniji u zadovoljavanju potreba građana BiH.

SRNA

Tagovi
Back to top button
Close
Close