Naslovna naslovna U Kitovnicama se iseljavaju dva objekta. Ugroženi objekti i infrastruktura u još...

U Kitovnicama se iseljavaju dva objekta. Ugroženi objekti i infrastruktura u još nekoliko mjesta

Nedavne padavine prouzrokovale nove probleme

ZVORNIK – Na području zvorničke opštine, kao posljedica posljednjih kiša i topljenja snijega, ponovo su se aktivirala brojna stara klizišta i otvorila nova.

Stručna lica iz Opštinske Komisije za evidenciju šteta nastalih u klizištima već nekoliko dana obilaze teren i snimaju stanje. U Malešiću, Roćeviću i Pilici klizišta ugrožavaju nekoliko stambenih i pomoćnih objekata, dok se u Kitovnicama vrši iseljavanje iz dva objekta. Putna infrastruktura ugrožena je ili oštećena u velikom broju mjesnih zajednica, počev od Malešića, Kitovnica, Samara, Jusića, Kamenice, Kula grada, Lokanja, Pilice, Roćevića, Tršića, Kiseljaka, gradske mjesne zajednice Grobnice.

U Malešiću je put za jedan zaseok u prekidu, kao i u Samarima, dok je u Kiseljaku došlo do obustave autobuskog saobraćaja.

Zamjenik načelnika opštine Zvornik Bojan Ivanović ocjenjuje da je stanje teško, te da će sanaciju biti neophodna velika novčana sredstva.

– Jedna opštinska Komisija je na terenu, dok će centralna Komisija prikupljati podatke i obrađivati ih. Nakon snimanja stanja i sumiranja štete, mi ćemo tamo gdje je urgentno i gdje su ugroženi ljudski životi i imovina intervenisati, ali nećemo moći sami da saniramo sva klizišta i biće nam potrebna pomoć drugih institucija i donatora. Treba napomenuti da je jedan od uzroka pojave klizišta i neodržavanje kanalske mreže pored seoskih puteva i na poljoprivrednim površinama. Preporuka stanovicima je da obiđu svoja imanja i oko objekata, da utvrde kuda se kreću velike količine vode i da pokušaju da ih usmjere i kanališu prema prirodnim tokovima, potocima i rijekama, i da to rade u saradnji sa svojim komšijama. Ako imaju bunare da redovno vrše njihovo crpljenje, kako bi mogli primiti nove količine vode i samim tim spriječiti nekontrolisano izlivanje u padine ispod tih objekata, jer praksa pokazuje da upravo bunari mogu da budu uzrok klizišta, kao u Roćeviću i Tršiću. Pozivaju se savjeti mjesnih zajednica da organizuju zborove i angažuju mještane na čišćenju kanala, odnosno da animiraju stanovništvo da gdje god mogu sami preduzmu radnje koje će spriječiti ili umanjiti opasnost od pojave klizišta – kaže Ivanović.

Exit mobile version