izbor urednikanaslovnaVIJESTIZvornik

Usvojen budžet opštine Zvornik za 2015. godinu

ZVORNIK – Skupština opštine Zvornik donijela je danas Odluku o usvajanju budžeta za 2015. godine u iznosu 18.693.000 KM što je za oko 1,50 odsto više od rebalansiranog budžeta u 2014. godini koji je iznosio 18.368.625 KM.

Zamjenik načelnika opštine Zvornik Danijel Dragičević istakao je da su nakon usvojenog nacrta budžeta i javne rasprave dobijeni određeni amandmani koji su uvaženi, tako da ih danas nije bilo.

– Ono što je pozitivno je da je budžet povećan u onom dijelu povrata od pdv-a tako da ćemo u 2015. godini imati oko tri miliona maraka, što nam je omogućilo da budžet postane malo više razvoji, a ne potrošački – istakao je Dragičević.

Ukupni poreski prihodi projektovani su na iznos 14.085.800 KM, što je za skoro tri miliona više u odnosu na ovogodišnji rebalansirani budžet. Glavni razlog za povećanje je porast prihoda od pdv-a, kao posljedice promjene koeficijenata raspodjele ove vrste prihoda.

Ukupni neporeski prihodi planirani su u iznosu 2.447.200 KM i manji su za 854.000 KM u odnosu na prošlogodišnji plan.

Ostalo na prihodovnoj strani su tekuće pomoći, transferi jedinicama lokalne samouprave, primici/prilivi, primici od finansijske imovine, primici od zaduženja i neiskorištena sredstva po osnovu obveznica iz prethodne godine.

Osnovna karakteristika rashodovne strane je da su Nacrtom budžeta rashodi za plate i materijalne troškove ostali na identičnom nivou kao u budžetu 2014. godine, dok su rashodi za hitne interevencije, tekuće održavanje i kapitalna ulaganja povećani, prevashodno sa ciljem daljeg otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda, za uređenje vodotoka, sanaciju klizišta.

Danas je usvojena je i Odluka o usvajanju rebalansa budžeta za 2014. godinu u iznosu 18.368.625 KM što je za 70.000 KM ili 0,37 odsto manje od prvog rebalansiranog budžeta.

Razlozi su, prije svega korekcije u prihodima, odnosno izmjena strukture prihoda, prvenstveno kod prihoda od indirektnog oporezivanja gdje se očekuje veći iznos prihoda nego što je planiran.

Drugi razlog su, prije svega, majske poplave zbog čega se na rashodovnoj strani sa pozicije hitnih intervencija, tekućeg održavanja i kapitalnih ulaganja moralo izdvojiti više sredstava kako bi se štete koliko-toliko sanirale.

Tagovi
Back to top button
Close
Close