Pogledajte koje će biti nove cijene cigareta od 1. januara

Od početka 2015. godine na snazi će biti nove cijene cigareta u Bosni i Hercegovini. Proizvođači i distributeri cigareta bili su dužni da do 30.11.2014. godine u UIO dostave nove maloprodajne cijene cigareta koje će biti na snazi od početka 2015. godine, a koje su utvrđene u skladu s Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duvan za pušenje za 2015. godinu, koju je u oktobru ove godine usvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.

Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duvan za pušenje za 2015. godinu je definisano da će se od 01. 01. 2015. godine, na cigarete plaćati sljedeća akciza:

proporcionalna akciza po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta

posebna akciza u iznosu od 52,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,05 KM za pakiranje od 20 komada,

Ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + posebna), koja je obračunata po gore navedenim stopama, manja od minimalne akcize, onda se plaća minimalna akciza u iznosu od 2,00 KM po kutiji cigareta za pakovanje od 20 komada.

Akciza na duvan za pušenje u 2015. godini utvrđuje se na način da iznosi 80 % minimalne akcize na cigarete u 2015. godini i iznosi 80 KM po kilogramu.

Odluka predstavlja nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na cigarete u Evropskoj uniji. Slijedi pregled novih cijena cigareta:

FABRIKA DUHANA SARAJEVO

RB NAZIV 01.01.2014. MPC 01.09.2014. MPC 01.01.2015. MPC

1. Aura Rd Premium 4,00 KM – 4,00 KM

2. Aura Gold Premium 4,00 KM – 4,00 KM

3. Aura red 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM

4. Aura gold 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM

5. Aura silver 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM

6. Drina gold i silver 3,30 KM 3,50 KM 3,50 KM

7. Drina jedina 3,30 KM – 3,50 KM

8. Drina jedina zlatna 3,00 KM – 3,20 KM

9. Drina denifine 3,00 KM 3,20 KM 3,30 KM

10. 8 3,00 KM – 3,20 KM

11. Code 3,00 KM 3,20 KM 3,30 KM

12. Tigra 3,00 KM – 3,20 KM

13. Diva 3,00 KM – 3,20 KM

14. Royal blue 2,90 KM 3,00 KM 3,20 KM

15. Royal white 2,90 KM 3,00 KM 3,20 K

PHILIP MORRIS BH

RB NAZIV 01.01.2014. MPC 21.05.2014. MPC 01.01.2015. MPC

1. Marlboro Flavor Plus 4,30 KM 4,50 KM 4,80 KM

2. Marlboro Blue Beyond 4,30 KM 4,50 KM 4,80 KM

3. Marlboro Red Upgrade 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM

4. Marlboro Gold Orginal 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM

5. Marlboro Touch 3,80 KM – 4,20 KM

6. Marlboro Core Flavor 3,80 KM – 4,20 KM

7. Marlboro Core Fine Touch 3,80 KM – 4,20 KM

8. Eve Divine Slims100 3,50 KM – 3,80 KM

9. Eve Mistique Slims 100 3,50 KM – 3,80 KM

10. Philip Morris 100 3,30 KM – –

11. Philip Morris Reds 3,30 KM – 3,50 KM

13. Philip Morris Supreme 3,30 KM – –

14. Chesterfield Red 3,30 KM – 3,70 KM

15. Chesterfield Blue 3,30 KM – 3,70 KM

16 Bond Street Slims 3,30 KM – 3,50 KM

17. Bond Street Red 3,20 KM – 3,50 KM

18. Bond Street Blue 3,20 KM – 3,50 KM

19. Bond Street Silver 3,20 KM – 3,50 KM

20. Bond Street Red 100 3,20 KM – 3,50 KM

21. Bond Street Blue 100 3,20 KM – 3,50 KM

IMPERIAL TOBACCO

RB NAZIV 01.01.2014. MPC 20.07.2014. MPC 01.01.2015. MPC

1. Davidoff Black – – –

2. Davidoff White – – –

3. Davidoff Classic 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM

4. Davidoff Gold 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM

5. Davidoff Gold Slims 4,00 KM 4,20 KM 4,50 KM

6. Davidoff Shape Black 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM

7. Davidoff Shape White 3,70 KM 3,80 KM 4,00 KM

9. Davidoff Orange 3,50 KM – 3,50 KM

10. Davidoff Blue 3,50 KM – 3,50 KM

11. Davidoff Ivory 3,50 KM – 3,50 KM

12. West Red 3,20 KM 3,30 KM 3,50 KM

13. West Silver 3,20 KM 3,30 KM 3,50 KM

14. West White 3,20 KM – –

15. Boss Blue Slim Style 3,20 KM 3,30 KM 3,50 KM

16. Boss Slims Violet 3,20 KM – –

17. Boss Classic 3,30 KM – 3,50 KM

18. Boss Gold 3,30 KM – 3,50 KM

19. Boss Blue 3,30 KM – 3,50 KM

10. Boss Gold 100s 3,30 KM – –

21. Boss Blue 100s 3,30 KM – –

22. Boss Blues SSL 3,30KM – 3,30 KM

23. Boss Valery SSL 3,30 KM – 3,30 KM

24. Paramount Red 3,30 KM – 3,30 KM

25. Paramount Gold 3,30 KM – –

26. F57 Regular 2,90 KM – –

27. F57 Indigo 2,90 KM – 2,90 KM

28. F57 Regular Sofr 2,70 KM – –

29. F57 Indigo Soft 2,70 KM – –

30. Imperial Classic Red 2,90 KM 3,00 KM 3,30 KM

31. Imprial Classic Blue 2,90 KM 3,00 KM 3,30 KM

32. Imprial Classic Black Slim 3,20 KM – 3,20 KM

TVORNICA DUHANA ROVINJ

RB NAZIV 01.01.2014. MPC 01.07.2014. MPC 01.01.2015. MPC

1. Avangard No 9 4,00 KM – 4,00 KM

2. Avangard No 7 4,00 KM – 4,00 KM

3. Avangard No 4 4,00 KM – 4,00 KM

4. Ronhill Blue 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM

5. Ronhill Rich 3,70 KM – 4,00 KM

6. Ronhill White 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM

7. Ronhill White 100s 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM

8. Ronhill Stone White 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM

9. Ronhill Stone White 100s 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM

10. Ronhill Aquamarine Ultima 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM

11. Ronhill Mentol Fersh 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM

12. Ronhill Slims Azure 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM

13. Ronhill Slims Velvet 3,70 KM 3,90 KM 4,00 KM

14. Ronhill Unlimited Blue 3,70 KM – 4,00 KM

15. Ronhill Unlimited White 3,70 KM – 4,00 KM

16. Ronhill White Prestige 3,70 KM – 3,70 KM

17. Ronhill Black Wave 3,50 KM – 3,70 KM

18. Ronhill Gold Wave 3,50 KM – 3,70 KM

19. WW 3,50 KM 3,70 KM 3,80 KM

20. WW Gold 100s 3,50 KM 3,70 KM 3,80 KM

21. WW White 3,50 KM 3,70 KM 3,80 KM

22. WW White 100s 3,20 KM – 3,80 KM

23. WW Pure No. 10 3,50 KM 3,70 KM 3,80 KM

24 WW Pure No. 6 3,50 KM 3,70 KM 3,80 KM

25. MC 9 3,00 KM – 3,00 KM

26. MC 6 3,00 KM – 3,00 KM

27. MC 5 100s 3,00 KM – 3,00 KM

28. MC 6 Slims 3,00 KM – 3,00 KM

29. MC 4 Slims 3,00 KM – 3,00 KM

30. Filter 160 3,30 KM – 3,50 KM

31. Filter 160 Gold 3,30 KM – 3,50 KM

32. Filter 160 White 3,30 KM – 3,50 KM

33. Filter 160 Gold 100 s 3,30 KM – 3,50 KM

34. Filter 160 White 100 s 3,30 KM – 3,50 KM

35. York Red i Gold 3,00 KM 3,20 KM 3,50 KM

36. York Red i Gold 100s 3,00 KM 3,20 KM 3,50 KM

37. Benston (sve vrste) 2,90 KM – –

38. Benston Slims 3,00 KM – –

NELT – JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL

RB NAZIV 01.01.2014. MPC 11.08.2014. MPC 01.01.2015. MPC

1. Camel 4,00 KM – 4,30 KM

2. Memphis 3,90 KM 4,00 KM 4,30 KM

3. Ronson London 3,40 KM 3,50 KM –

4. Winston 3,60 KM 3,70 KM 4,00 KM

5. LD Red,Blue,Silver 3,00 KM 3,10 KM 3,40 KM

6. LD Violet i Pink SS 3,20 KM 3,30 KM 3,60 KM

NELT – BRITISH AMERICAN TOOBACCO

RB NAZIV 01.01.2014. MPC U toku 2014. MPC 01.01.2015. MPC

1. Lord 4,10 KM – 4,10 KM

2. Lucky Strike 3,70 KM – 3,70 KM

3. Pall Mall 3,30 KM – 3,30 KM

4. Viceroy 3,00 KM – 3,00 KM

Back to top button