naslovnaVIJESTIZvornik

Uređenje vodotoka rijeka Sapne i Hoče privode se kraju

ZVORNIK – Radovi na čišćenju korita rijeke Sapne od Cera do ušća u rijeku Drinu su završeni, a prije par dana sanirana je i jedna od tri kritične tačke u Šetićima, dok će ostale biti urađene u narednih sedam dana.

Zamjenik načelnika opštine Zvornik Danijel Dragičević rekao je da je, nakon ovogodišnjih poplava koje su zadesile opštinu Zvornik, prvi korak bio identifikovanje svih problema, davanje prijedloga stručnih lica kako ih riješiti i nakon toga definisanje i preduzimanje konkretnih aktivnosti.

– U cijelom procesu angažovano je preko deset stručnih lica kroz tri komisije i radne grupe i oni i dalje rade. Ono što je nama bitno i za Sapnu, Hoču i druge potoke je da u nekom razumnom roku dobijemo i prijedloge za trajna rješenja, to očekujemo u nekom vremenu koje je pred nama i u skladu sa tim ćemo se određivati za neke veće i kapitalnije projekte – kaže Dragičević.

Do sada je uređen dio korita Sapne u mjesnoj zajednici Šetići, što je finansirano sredstvima Javne ustanove „Vode Srpske“, a radove je izvodilo preduzeće „Keso gradnja“. Uklonjeni su nanosi i sprudovi i posječeno drveće na obje obale od mosta u Ceru do ušća, što je finansirala Opština Zvornik, a radove je izvodilo preduzeće „Zvornik putevi“ i dijelom „Pantić promet“.

Procjena je da su radovi kvaliteno urađeni, a pokazatelj da je tako su i komentari građana kojima je to životno važno.

– Kad uradimo još dvije kritične tačke u Šetićima, onda možemo reći da je korito Sapne očišćeno, uređeno i regulisana i očekivati da ne bude većih problema u vremenu pred nama, osim u slučaju velikih i dugotrajnih padavina. Što se tiče Hoče, ona nije pravila problem, jer je bila dosta kvalitetno regulisana i sada se radi dio koji vodi od industrijske zone prema Karakaju. Ovih dana završavamo u potpunosti i to, odnosno čišćenje korita i betoniranje najkritičnijih tačaka. Regulaciju vrši „Keso gradnja“, preduzeće koje se specijalizovalo za te poslove – rekao je Dragičević.

Ono što se kao problem prilikom radova nametnulo jesu izgrađene štale i drugi objekti na samoj kanalskoj mreži, koji kasnije prave probleme.

– Imamo dosta slučajeva, naročito u mjesnoj zajednici Ekonomija, gdje je kanalska mreža zatrpavana i građeni su štale i drugi objekti, zbog čega se i pri maloj količina padavinama javljaju problemi. Sve naše službe, komunalna policija i inspekcijski organi uključili su se u riješavanje ovih slučajeva – napominje Dragičević.

Takođe, voćnjaci se sade u kanalima, baca se otpad u kanalsku mrežu i u Čelopeku, Karakaju, Tršiću, tako da prevashodno mora biti obaveza građana i savjeta mjesnih zajednica da se više radi na podizanju lične odgovornosti i savjesti građana na viši nivo, dok će u lokalnoj upravi, kao i uvijek, imati podršku.

Kad je riječ o rijeci Drinjači, osnov problema je na području opštine Šekovići, tako da je ono što se kasnije dešava na području zvorničke opštine samo posljedica toga.

– Resorno ministarstvo je pokrenulo neke aktivnosti u cilju saniranja stanja, a i od strane Opštinske uprave Zvornik biće pružena maksimalna podrška i angažman – poručio je Dragičević.

Tagovi
Back to top button
Close
Close