DruštvoVIJESTI

Posebno teška situacija u Posavini

SARAJEVO – Na području Posavine je posebno teška situacija kad je riječ o poplavama, navodi se u Vanrednom izvještaju Federalne Uprave Civilne zaštite o stanju u Federaciji BiH /FBiH/.

Poplave

Vodostaji su u porastu, mada se u posljednih par mjerenja taj porast usporava. Uzrok porasta vodostaja su povećani nivoi rijeke Une i zabilježeni porasti nivoa pritoka rijeke Save u Hrvatskoj, na kojima se bilježe maksimumi.

Prema posljednjim raspoloživim podacima sa terena, na više lokaliteta došlo je do prelivanja i oštećenja Savskog odbrambenog nasipa, u poplavnom području Odžačka Posavina u naseljima Prud, Zorice-Trnjak i Vojskova, kao i poplavnom području Srednja Posavina u naseljima Grebnice, Domaljevac, Kopanice.

Aktivne su mjere vanredne odbrane od poplava na području Odžačke i Srednje Posavine.

Nivoi rijeke Bosne i njenih pritoka su u opadanju. Svakih sat vremena nivo rijeke Bosne u Zavidovićima se smanjuje za oko šest centimetara.

Rijeka Vrbas i rijeka Drina takođe bilježe blago opadanje nivoa. Rijeka Sana je u blagom padu nivoa, dok je Sanica u stagnaciji.

Magistralni put M-18 je prohodan od Tuzle do Sarajeva. U opštini Gradačac u protekla 24 sata količina padavina je u značajnoj mjeri smanjena.

Plavne vode su se vratile u svoja korita. Značajno je smanjena količina vode u sjevernom dijelu, odnosno ravničarskom dijelu opštine.

Ukupan broj klizišta nastalih kao posljedica elementarne nepogode je 94. Do sada je iseljeno 30 stambenih jedinica zbog direktne prijetnje rušenja.

Svi glavni putni pravci na području opštine su prohodni za sav saobraćaj, sem puteva koji vode do Modriče i Šamca.

U opštini Doboj Istok primjetno je lagano povlačenje vodostaja rijeke Spreča, lokalni vodotoci su se vratili u svoje korito, a i vodostaj rijeke Bosne je značajno opao, a trenutno ima oko 70 klizišta. Evakuisane su tri porodice sa najugroženijih lokaliteta.

U opštini Teočak glavna putna komunikacija je veoma oštećena od posljedica aktivnog klizišta. Aktivna su 52 klizišta, devet odrona, a evakuisano je 15 porodica.

U opštini Sapna od nebrojenih klizišta i odrona ugroženo je preko 150 objekata, a iseljeno je 40 porodica.

U Zenici trenutno slijeću helikopteri na Crkvičko brdo sa stanovništvom sela Kolići i ostalih sela sa područja opštine i Kantona. Tokom dana dokle vremenski uslovi dozvoljavaju nastaviće se spašavanje stanovništva sa svih području.

Na području opštine Zenica intezivno se radi na spašavanju stanovništva iz sela Smajići, Kolići, Šerići, teška je situacija na području Nemile i sela Orahovica.

Teška je situacija i na području Željeznog polja, sela Mjestova ravan, Balačići, Šahmani. Iz ovih sela stanovništvo silazi prema Željeznom polju i lociraju se samoincijativno na području Gornje Golubinje, gdje se pretpostavlja da se do sada okupilo oko 1.000 ljudi, žena djece starijih i bolesnih.

Stanje u opštini Travnik i dalje je teško

Stanje na prostoru opštine Travnik se stabilizuje, ali je i dalje teško, a nivo rijeka Lašve i pritoka je u opadanju, navodi se u posljednjem izvještaju Federalne uprave Civilne zaštite.

Na Obišenjaku most je pukao, a objekti iznad mosta su ugroženi. Pojavilo se klizište u Đelilovcu, Šibanov most je ugrožen i jedan objekat

Pojavilo se klizište na Bijelom Bučju gdje je ugrožen jedan manji objekat. I dalje je aktuelan problem klizišta na Ilovači, a pojavila su se i nova na Šarića brdu i Krndiji kod kuće Pelića.

U naselju Gladnik i dalje je alarmantno, ali bez većih promjena. Nekoliko porodica je iseljeno iz svojih objekata, a problema sa poplavom ima i kod pijace.

U naselju Rudnik Bila i dalje je za saobraćaj zatvoren put Stara Bila – Mehurić. Akumulacija vode prijeti da prekine lokalni put.

U naselju Mehurići pojavilo se više klizišta na dionici Mehurić – Gluha Bukovica.

U naselju Višnjevo odroni odranije i dalje prijete zbog velike količine vode koja ide putem. Pojavila su se tri ili četiri nova klizišta. Deset kuća još je u opasnosti zbog klizišta i blata koje dolazi iznad džamije. Opasnija su klizišta ispod puta, zbog čega su ugrožene kuće. Put je zasad čist.

Stanje na prostoru opštine Novi Travnik se stabilizuje, nivo rijeka Grlovnice i pritoka je u opadanju.

Stanje na prostoru opštine Vitez se stabilizuje, nivo rijeke Lašva, Kruščice i pritoka je u opadanju, voda se lagano povlači u korita.

Zbog pojave klizišta u naselju Vjetrenice i Krčevine u prekidu su lokalni putevi Vitez – LJubić, Vjetrenice – Preočica.

Na području opštine Olovo, usljed povlačenja vode, gradske ulice i područje opštine čiste se od teškog mulja koje je voda ostavila za sobom.

Prijavljen je veliki broj klizišta na području opštine. Selo Čuništa je odsječeno od saobraćajne veze sa Olovom, usljed aktiviranja klizišta na lokalnoj komunikaciji.

Na području opštine Maglaj, usljed povlačenja vode lakše je doći do ugroženog stanovništva teškim vozilima, džipovima i slično.

U opštini Vareš usljed aktiviranja klizišta i slijetanja zemlje blokiran je put Breza-Vareš. Intenzivno se radi na uklanjanju zemlje sa putne komunikacije kroz tunel na putu Vareš – Ponikve, put prema Olovu prohodan je za vozila, ali je voda odnijela asfaltnu podlogu kroz tunel.

U opštini Kakanj, Opštinski štab civilne zaštite zasijeda konstantno. U toku noći mašina iz pravca Zenice uspjela je doći u područje Brnjica i uspostavljena je komunikacija za terenska vozila.

Nastavljaju se radovi na uklanjanju odrona na putnoj komunikaciji Kakanj – Brnjic. Regionalni put Kakanj – Ponijeri je pročišćen do Paočina i danas se nastavljaju radovi da se uspostavi komunikacije do Ponijera.

Iz ugroženih objekata stanovništvo se iseljava. Vodostaji rijeka na području opštine su u konstantnom opadanju i voda se povlači u svoja korita, tako da nema više opasnosti od plavljenja.

Stanje na prostoru opštine Bugojno se stabilizuje, nivo rijeka Vrbas i pritoka je u opadanju, voda se lagano povlači u korita. Svi magistralni i lokalni putevi su prohodni.

Stanje na prostoru opštine Busovača se stabilizuje, nivo rijeke Lašva, Kozice i pritoka je u opadanju, voda se lagano povlači u korita. Svi magistralni i lokalni putevi su prohodni.

Stanje na prostoru opštine Jajce se stabilizuje, nivo rijeka Vrbas i pritoka u odnosu na juče je u opadanju. Na području opštine usljed izlivanja voda iz korita i klizišta evakuisano je 10 porodica.

(SRNA)

Tagovi
Back to top button
Close
Close