Naslovna VIJESTI Međunarodni skup geologa u Zvorniku

Međunarodni skup geologa u Zvorniku

ZVORNIK – U Zvorniku se danas održava Drugi Međunarodni naučno – stručni skup „Geologija Republike Srpske i regiona“, sa plenarnim sastankom na temu „Uloga i saradnja geoloških zavoda u geološkim istraživanjima“.

V.d. pomoćnika ministra industrije, energetike i rudarstva Darka Deurić rekla je u obraćanju na otvaranju skupa, da ovo Ministarstvo u saradnji sa Republičkim zavodom za geološka istraživanja nastavlja sa aktivnom izdavačkom djelatnošću i organizovanjem naučno – stručnih skupova iz oblasti geologije.

– To se radi u svrhu unaređivanja i popularizacije ove naučne oblasti. Nadam se da će današnji naučni skup iznjedriti i publikovati značajne naučne radove, kao i korisne zaključke za razvoj i unapređenje ove oblasti- poručila je Deurićeva.

Direktor Republičkog zavoda za geološka istraživanja Republike Srpske (RS) Dragan Mitrović rekao je da će na skupu govoriti predstavnici geozavoda iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Federacije BiH i RS, kao i Rudarsko-geološkog fakulteta iz Beograda.

– Oni će prezentovati svoje radove u oblasti geoloških istraživanja njihovih država, dosadašnje rezultate, šta trenutno rade i šta planiraju. Važna su nam mišljenja i utisci svih, a naročito iz Slovenije i Hrvatske, zemalja koje su u Evropskoj Uniji, njihova iskustva kod organizacije geoloških zavoda u EU, međusobnoj saradnji, mogućnosti projekata, prekograničnoj saradnji – rekao je novinarima Mitrović.

On je dodao da će skup biti iskorišćen za uspostavljanje novih kontakata i ostvarivanje saradnje, te pripremanje za potpisivanja memoranduma o saradnji.

– Poznato je da BiH, odnosno RS, da ima dugačke granice sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom, a poznato je da geološke granice ne poznaju administrativne, što znači da su neki problemi u tim državama i kod nas praktično zajednički sa aspekta iskorištenja mineralnih sirovina, njihove zaštite i sl – napomenuo je Mitrović.

On je istakao da je veoma značajan dugoročni Program razvoja osnovnih geoloških istraživanja u RS koji treba da se usvoji u Narodnoj skupštini RS.

– To je svojevrsna strategija sa petnaestogodišnjim planiranjem geoloških istraživanja. Može se reći da je RS bogata mineralnim sirovinama, ali su nedovoljno istražene i utoliko jeste naš zadatak i uloga da uradimo nešto na povećanju stepena istraženosti, jer postoji velika zainteresovanost stranih koncesionara – napomenuo je Mitrović.

Mitrović je naglasio da je ovo prvi put naučno-stručni skup nakon 20 i više godina na kome su okupljeni predstavnici geoloških zavoda svih republika bivše Jugoslavije, geolozi iz svih značajnijih rudnika i geoloških službi RS i regiona i predstavnici privrednih društava koja se bave geološkim istraživanjima.

Akademik Aleksandar Grubić rekao je da je današnji skup produžetak onoga što geolozi već rade od momenta kada je uspostavljen Geološki zavod RS.

– To je bavljenje svim aspektima sirovina i fundamentalne geologije u RS. Geolozi su medijum između sirovina i društva koje omogućava društvu da maksimalno ekonomično i maksimalno racionalno koriste to svoje veliko blago. U tom pogledu ovaj skup predstavlja samo jednu kariku – poručio je Grubić.

Na skupu će biti promovisan drugi broj naučnog časopisa RS „Geološki glasnik – Nova serija“.

Kourednik Adam Dangić rekao je da je ovo veoma značajan časopis za RS, ali i za region, jer se u njemu objavljuju naučni i stručni radovi koji prikazuju dostignuća saradnika geološkog zavoda RS, ali i autora iz regiona i drugih dijelova svijeta.

– Časopis je veoma značajan jer omogućuje da se rezultati koji se postižu u veoma bažnim aktivnostima geološkog zavoda RS učine dostupnim stručnoj javnosti. On izlazi jednom godišnje i na nivou je vodećih časopisa u svijetu – rekao je Dangić.

Skup je otvorenim proglasio načelnik opštine Zvornik Zoran Stevanović koji je u obraćanju, prisutnima poželio dobrodošlicu i srećan rad.

Geološki zavod RS postoji 22 godine, a nedavno je postao pridruženi član Asocijacije evropskih geoloških zavoda, što omogućuje da bude pozivan na sve skupove u Evropi i uključen u različite prekogranične projekte.

Organizatori skupa kome su prisustvovali i predstavnici kineske kompanije „Betek“ su Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske i Republičkog zavoda za geološka istraživanja RS.

Exit mobile version