Naslovna VIJESTI Regija Birač Logoraši regije Birač očekuje da oko 30 ljudi odgovara za zločine u...

Logoraši regije Birač očekuje da oko 30 ljudi odgovara za zločine u logoru Silos i okolnim logorima

ZVORNIK – Sekretar Udruženja logoraša regije Birač Vinko Lale rekao je juče u Zvorniku da očekuje da oko 30 lica bude obuhvaćeno optužnicama za zločine u logoru Silos u Tarčinu i logorima koji su gravitirali ovom logoru.

– Naše Udruženje je je aktivno učestvovalo u pokretanju procesa pred Sudom BiH, nakon sastanka održanog prije 2,5 godine sa v.d. tužiocem Tužilaštva BiH Vesnom Budimir. Tada smo pokrenuli nekoliko po nama bitnih pitanja vezanih za procesuiranje zločina u logorima iz kojih najviše imamo članova, a to su Silos u Tarčinu, logor Visoko, logor Bradina, Stupari Kladanj, Željezničko-saobraćajno Banovići i Srebrenica. Vrlo brzo je uslijedila istraga i podizanje optužnice protiv 8 lica vezano za logor Silos u Tarčinu i to je proces koji traje već 2 godine pred sudom – rekao je Lale nakon jučeršnjeg sastanka Udruženja logoraša regije Birač održanog za članove koji žive na području grada Zvornika.

On je dodao da je do sada većina članova Udruženja svjedočila u tom procesu i to, kako je rekao, kvalitetno, a najbolji rezultat tih svjedočenja je proširenje optužnice i otvaranje još 5 predmeta vezano za logor Silos i kojim je obuhvaćeno još oko 20-ak lica.

– Riječ je o jednom predmetu koji obuhvata stražare, jedan predmet se tiče policijskog rukovodstva i jedan logora na Igmanu u hotelu Mrazište koji je držala specijalna jedinica Zulfikar koja je bila pod direktnom komandom Alije Izetbegovića. To za sada ide dobrim putem i nadamo se da će sud presuditi u našu korist i da ćemo po završetku tih procesa moći kao oštećena strana da podnesemo državi apelaciju za nematerijalnu odštetu, što bi bila jedina satisfakcija ovim ljudima – naglasio je Lale.

On je dodao da jedino nisu zadovoljni što se još nije pokrenulo pitanje komandne odgovornosti, napomenuvši da je obuhvaćen komandant brigade u čijoj zoni odgovornosti je bio logor, kao i komandant policije i ratni komandant opštine, ali da logoraše zanima komandni kadar Sarajevskog korpusa i ratno predsjedništvo Sarajeva. Lale je dodao da pred Sudom teku procesi i za logore Željezničko-saobraćajno Banovići i Stupari Kladanj.

Na današnjem sastanku usaglašeno je i da Ljubo Simić bude delegat iz gradskog područja Zvornika u Skupštini Udruženja logoraša regije Birač.

Lale je kao veliki problem za rad udruženja istakao izostanak bilo kakve pomoći od strane republičkih institucija i lokalnih zajednica, dok sa druge strane pokrenuti i procesi koji će tek biti pokrenuti zahtijevaju veliki broj svjedoka kojima trebaju razni vidovi pomoći.

Exit mobile version